Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjum uczniowie korzystają z zajęć pracy z uczniem zdolnym z przedmiotów:

 • j. polski - opiekun p. Alina Król (kl. I a, II),
 • j. polski - opiekun p. Dorota Wawrowska (kl. III),
 • j. angielski - opiekun p. Michał Siwkowski (kl. III),
 • j. niemiecki - opiekun p. Mariola Bukowska (kl. III),
 • historia - opiekun p. Małgorzata Kowalczyk (kl. III),
 • historia - opiekun p. Bartosz Boruczkowski (kl. II),
 • matematyka - opiekun p. Krystyna Rosińska (kl. II, III a),
 • matematyka - opiekun p. Małgorzata Joniec (kl. I a, b, III b),
 • fizyka-chemia - opiekun p. Lucyna Burkiewicz (kl. I - III),
 • biologia - opiekun Michał Paczkowski (kl. I - III).

 

Dodatkowo prowadzone są SKS osobno dla chłopców przez p. Michała Paczkowskiego i dziewczyn opiekun p. Bartek Boruczkowski.

 

TEMATY PROJEKTÓW EGZAMINACYJNYCH REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

"Dlaczego mydło myje i pierze?" - Lucyna Burkiewicz

"Pomniki przyrody w naszej gminie" - Michał Paczkowski

"Świateczne tradycje" - Dorota Wawrowska

"Kronika mojej szkoły" - Beata Klecha

"Kultura żywego słowa" - Alina Król

"Miłomłyn eksperymentuje" - Lucyna Burkiewicz, Krystyna Rosińska

PROJEKTY ETWINNING 2016/17:

   

Let’s GO English (https://live.etwinning.net/projects/project/135172)

W projekcie uczniowie przygotowują nowe Pokèstopy (miejsca warte odwiedzenia) w mieście Miłomłyn. Zadaniem uczniów jest przygotowanie zdjęć oraz krótkich opisów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim, wybranych przez siebie miejsc. Ponadto, uczniowie przygotowali plakaty reklamujące wybrane miejsca, które dodatkowo zostały przekształcone w formę interaktywnej książeczki. Wszystkie Pokèstopy zostaną dodane do map Google, a następnie przesłane wydawcy Niantic, który załączy je do swoich gier miejskich Pokèmon Go oraz Ingress. W projekcie biorą udział szkoły z Polski, Ukrainy, Turcji i Finlandii.

Michał Siwkowski

   

 

"Let's explore Europe together" (https://live.etwinning.net/projects/project/139887)

Głównym celem projektu jest przygotowanie wirtualnej książeczki promującej zarówno Miłomłyn, jak i Polskę na arenie międzynarodowej. W książeczce znajdują się informacje odnośnie naszej szkoły, miejscowości, pieśni regionalnych, hymnu oraz inne informacje dotyczące Polski. 

Michał Siwkowski

 

Time Capsule 2016 (https://live.etwinning.net/projects/project/133308)

W roku szkolnym 2016/17 uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie pod opieką nauczyciela języka angielskiego, pana Michała Siwkowskiego, biorą udział w trzech projektach eTwinning, programu mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych na arenie międzynarodowej z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt ”Time Capsule 2016” zakłada stworzenie tzw. kapsuły czasu. Uczniowie przygotowują specjalne pojemniki z rzeczami, które chcą przekazać przyszłym pokoleniom. Znajdą się w nich między innymi artykuły z gazet, aktualne zdjęcia Miłomłyna, nagrania piosenek popularnych w 2016 r. oraz wiele innych materiałów. Gotowe kapsuły zostaną wymienione między szkołami partnerskimi, których zadaniem będzie zakopanie ich na terenie swojego kraju. Dokładna lokalizacja kapsuły zostanie przesłana uczniom w 2026 r. za pomocą opóźnionej poczty elektronicznej. W projekcie bierze udział 11 szkół, m.in. z Polski, Ukrainy, Turcji, Azerbejdżanu oraz Węgier.

Projekt ten uczy młodzież, jak współpracować w międzynarodowym otoczeniu z ludźmi z różnych środowisk kulturowych. Ponadto uczniowie poznają swoje dziedzictwo kulturowe i środowisko lokalne, ale też różne kultury europejskie. Korzystając z różnego rodzaju narzędzi informatycznych, tworzą materiały, które zostaną umieszczone w kapsułkach czasu. „Przede wszystkim zależy nam, aby uczniowie wzięli odpowiedzialność za własną przyszłość, przeprowadzając ewaluację ich teraźniejszości. Wierzę, że mając wsparcie z przeszłości ich samych oraz kolegów i koleżanek z innych krajów, nie poprzestaną w drodze do samorealizacji i samospełnienia ”- mówi Pan Siwkowski, opiekun projektu.

Michał Siwkowski

   

 

Pokemon Go - Cultural hunting (https://live.etwinning.net/projects/project/132320)

Podczas projektu uczniowie uczyli się programowania za pomocą darmowego programu Scratch. Zadaniem uczniów było przygotowanie interaktywnych gier i quizów dotyczących Miasta i Gminy Miłomłyn, bazując na budowie gry Pokèmon GO. Ponadto uczniowie wzięli udział w szeregu wydarzeń związanych z grą, m.in. w konkursie Wild Hunt oraz Pokemon Day 2017.

Michał Siwkowski

 

 

KONTYNUACJA PROGRAMU

LEPSZA SZKOŁA

 

Kolejny rok szkoła współpracuje z GWO w programie Lepsza Szkoła, którego celem jest monitorowanie postępów uczniów w zakresie wiedzy

i umiejętności.

 Nauczyciele mają możliwość porównywania wyników między równoległymi klasami, województwem, Polską.

Program realizują nauczyciele: j. polskiego, historii, wos, matematyki.

Małgorzata Kowalczyk

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

IM. ZIEMI MAZURSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

 

 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 w gimnazjum uczniowie korzystają z zajęć pracy z uczniem zdolnym z przedmiotów:

 • j. polski - opiekun p. Alina Król (kl. I a, II),
 • j. polski - opiekun p. Dorota Wawrowska (kl. III),
 • j. angielski - opiekun p. Joanna Królikowska (kl. III),
 • j. angielski - opiekun p. Dorota Papis (kl. I),
 • j. niemiecki - opiekun p. Mariola Bukowska (kl. III),
 • historia - opiekun p. Małgorzata Kowalczyk (kl. III),
 • historia - opiekun p. Bartosz Boruczkowski (kl. II),
 • matematyka - opiekun p. Krystyna Rosińska (kl. I, II a),
 • matematyka - opiekun p. Małgorzata Joniec (kl. II b, III a, b),
 • geografia - opiekun p. Elżbieta Malinowska (kl. I a, III a, b),
 • biologia - opiekun Michał Paczkowski (kl. I, II).

 

Dodatkowo prowadzone są SKS osobno dla chłopców przez p. Michała Paczkowskiego i dziewczyn opiekun p. Bartek Boruczkowski.

 

TEMATY PROJEKTÓW EGZAMINACYJNYCH REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

"Dlaczego mydło myje i pierze?" - Lucyna Burkiewicz

"Czy wiem, co jem? Chemia na talerzu." - Bartosz Boruczkowski

"Świateczne tradycje" - Dorota Wawrowska

"Moja kronika - moje dzieje" - Beata Klecha

"Angielski na wakacjach - przewodnik po survival English dla turystów" - Joanna Królikowska

"FROM ZERO TO HERO czyli jak osiągnąć sukces w nauce języka angielskiego" - Dorota Papis

"Kultura żywego słowa" - Alina Król

KONTYNUACJA PROGRAMU

LEPSZA SZKOŁA

 

Kolejny rok szkoła współpracuje z GWO w programie Lepsza Szkoła, którego celem jest monitorowanie postępów uczniów w zakresie wiedzy

i umiejętności.

 Nauczyciele mają możliwość porównywania wyników między równoległymi klasami, województwem, Polską.

Program realizują nauczyciele: j. polskiego, historii, wos, matematyki.

Małgorzata Kowalczyk

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

IM. ZIEMI MAZURSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

 

 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

W roku szkolnym 2014/2015 w gimnazjum uczniowie korzystają z zajęć pracy z uczniem zdolnym z przedmiotów:

 • j. polski - opiekun p. Alina Król (kl. III),
 • j. angielski - opiekun p. Michał Siwkowski (kl. I - III),
 • j. niemiecki - opiekun p. Mariola Bukowska (kl. I - III),
 • historia - opiekun p. Małgorzata Kowalczyk (kl. II),
 • matematyka - opiekun p. Krystyna Rosińska (kl. III a, b),
 • matematyka - opiekun p. Małgorzata Joniec (kl. I b, II a, b),
 • fizyczno-chemiczne - opiekun Lucyna Burkiewicz (kl. III),
 • biologia - opiekun Michał Paczkowski (kl. I - III).

 

Dodatkowo prowadzone są SKS osobno dla chłopców przez p. Michała Paczkowskiego i dziewczyn opiekun p. Bartek Boruczkowski.

 

STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

W tym roku szkolnym w naszym gimnazjum mamy trzech stypendystów. Stypendystą mógł zostać uczeń o wysokiej średniej ze wszystkich przedmiotów, dodatkowo bardzo wysokiej sredniej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz niskich dochodach w rodzinie. Poza dodatkowymi zajęciami objęci są oni zajęciami indywidualnymi prowadzonymi przez swoich opiekunów.

Joanna Myślińska kl. III b - opiekun Lucyna Burkiewicz

Agata Kapczyńska kl. III b - opiekun Krystyna Rosińska

Karol Kowalczyk kl. II a - opiekun Małgorzata Joniec

 

TEMATY PROJEKTÓW EGZAMINACYJNYCH REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

"Prąd stały" - Lucyna Burkiewicz

 

"Morze Bałtyckie" - Elzbieta Malinowska

 

"Imagination is not dead" - Michał Siwkowski

 

"Kraje anglojęzyczne" - Joanna Królikowska

 

"Kronika mojej szkoły" - Beata Klecha

 

 

KONTYNUACJA PROJEKTU

GIMNAZJUM NOWYCH HORYZONTÓW

 

Projekt Gimnazjum nowych horyzontów realizowany jest przez Gminę Miłomłyn od września 2013r. do czerwca 2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu, który w 100% został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 495 335,77 zł. Realizacja projektu będzie polegała na prowadzeniu dodatkowych zajęć dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie. Wsparciem objętych zostanie łącznie 85 uczniów (45 K i 40M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I-III gimnazjum.  Zajęcia dodatkowe będą skierowane do uczniów zdolnych, którzy mają ograniczony dostęp do zajęć rozwijających ich zainteresowania, natomiast zajęcia wyrównawcze będą dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce oraz zagrożonych przez trudności w uczeniu się wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w dodatkowy sprzęt multimedialny wykorzystywany przez kolejne roczniki uczniów. Ponadto zakupione pomoce dydaktyczne przyczynią się do lepszego przyswajania wiedzy oraz wzrostu umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatyczno – komunikacyjnych przez uczniów.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone są w następujących grupach:

radiowo-teatralne,

teatralne z elementami socjoterapii,

plastyczne,

z języka angielskiego,

matematyczno-przyrodnicze,

przyrodniczo-ekologoczne,

informatyczno-dziennikarskie,

informatyczne.

 

Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów"

 

KONTYNUACJA PROGRAMU

LEPSZA SZKOŁA

 

Kolejny rok szkoła współpracuje z GWO w programie Lepsza Szkoła, którego celem jest monitorowanie postępów uczniów w zakresie wiedzy

i umiejętności.

 Nauczyciele mają możliwość porównywania wyników między równoległymi klasami, województwem, Polską.

Program realizują nauczyciele: j. polskiego, historii, wos, matematyki.

Małgorzata Kowalczyk

 

PROJEKT ETWINNING - MAKE A STAN-, LEND A HAND

W roku szkolnym 2013/14 uczniowie P.G w Miłomłynie, pod opieką nauczyciela języka angielskiego- Michała Siwkowskiego,  wzięli udział w projekcie eTwinning- Make a stan-, lend a hand. Projekt ten skupiał się na sposobach zwalczania problemu bulling w szkołach. Uczniowie współpracowali z dwoma szkołami z Grecji. W ramach projektu przygotowano materiały, filmiki i książki mówiące o tym poważnym problemie, które rozpowszechniono wśród zaprzyjaźnionych szkół.

W roku szkolnym 2014/15, nasz projekt otrzymał zarówno krajową, jak i europejską odznakę jakości, potwierdzając wysoki poziom przeprowadzenia projektu oraz doceniając zaangażowanie uczniów. Projekt znalazł się  również w gronie laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning 2015.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z rozdaniem nagród odbędzie się podczas uroczysytej gali, w dniach 29-30 maja 2015 roku. Przewidywany jest także dodatkowy program kulturalny dla wszystkich laureatów i uczniów.

W gali weźmie udział czwórka uczniów, którzy wykazali się największym zaangażowaniem w realizację nagrodzonego projektu, tj.

Tomasz Głowacki

Krystian Sztenderski

Aleksandra Kucińska

Agata Kapczyńska

Michał Siwkowski

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM

IM. ZIEMI MAZURSKIEJ W MIŁOMŁYNIE

 

 

 

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

W roku szkolnym 2013/2014 w gimnazjum uczniowie korzystają z zajęć pracy z uczniem zdolnym z przedmiotów:

 • j. polski - opiekun p. Alina Król (kl. III),
 • j. angielski - opiekun p. Michał Siwkowski (kl. II i kl. III)
 • j. niemiecki - opiekun p. Mariola Bukowska (kl. III),
 • matematyka – opiekun p. Krystyna Rosińska (kl. III a), p. Małgorzata Joniec (kl. III b),
 • fizyczno-chemiczne - opiekun Lucyna Burkiewicz (kl. III)

 

Dodatkowo prowadzone są SKS osobno dla chłopców przez p. Michała Paczkowskiego i dziewczyn opiekun p. Bartek Boruczkowski.

 

 

STYPENDYŚCI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

W tym roku szkolnym w naszym gimnazjum mamy trzech stypendystów. Stypendystą mógł zostać uczeń o wysokiej średniej ze wszystkich przedmiotów, dodatkowo bardzo wysokiej sredniej z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz niskich dochodach w rodzinie. Poza dodatkowymi zajęciami objęci są oni zajęciami indywidualnymi prowadzonymi przez swoich opiekunów.

Mateusz Sawka kl. III a - opiekun Lucyna Burkiewicz

Wiktoria Trojakowska kl. III b - opiekun Małgorzata Joniec

Agata Kapczyńska kl. II b - opiekun Krystyna Rosińska

 

TEMATY PROJEKTÓW EGZAMINACYJNYCH REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

"Lokaty bankowe" - Małgorzata Joniec

Uczniowie na projekcie zajmowali się lokatami bankowymi. Opiekunem projektu była p. Małgorzaty Joniec. Pracowali w trzech grupach. Każda z nich zajmowała się innym problemem. Pierwsza - konta bankowe, druga - zakładanie lokat, trzecia - kredyty. Bardzo ważnym problemem w tych pracach było oprocentowanie i sposób jego obliczania. Swoje prace uczniowie przedstawili w formach prezentacji swoim rówieśnikom z klasy II a i II b oraz kolegom z kl. III b.

Małgorzata Joniec

       

 

 

"Eksperyment w fizyce" - Lucyna Burkiewicz

 

"Atrakcyjność okolicy z siodełka roweru" - Bartek Boruczkowski

 

"Teledysk w języku angielskim" - Joanna Królikowska

 

"Kronika mojej szkoły" - Beata Klecha

 

 

GIMNAZJUM NOWYCH HORYZONTÓW

 

Projekt Gimnazjum nowych horyzontów realizowany jest przez Gminę Miłomłyn od września 2013r. do czerwca 2015r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu, który w 100% został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wynosi 495 335,77 zł. Realizacja projektu będzie polegała na prowadzeniu dodatkowych zajęć dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie. Wsparciem objętych zostanie łącznie 85 uczniów (45 K i 40M) o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas I-III gimnazjum.  Zajęcia dodatkowe będą skierowane do uczniów zdolnych, którzy mają ograniczony dostęp do zajęć rozwijających ich zainteresowania, natomiast zajęcia wyrównawcze będą dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce oraz zagrożonych przez trudności w uczeniu się wykluczeniem społecznym. Realizacja projektu przyczyni się do wyposażenia szkoły w dodatkowy sprzęt multimedialny wykorzystywany przez kolejne roczniki uczniów. Ponadto zakupione pomoce dydaktyczne przyczynią się do lepszego przyswajania wiedzy oraz wzrostu umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatyczno – komunikacyjnych przez uczniów.

Zajęcia w ramach projektu prowadzone są w następujących grupach:

radiowo-teatralne,

teatralne z elementami socjoterapii,

plastyczne,

z języka angielskiego,

matematyczno-przyrodnicze,

przyrodniczo-ekologoczne,

informatyczno-dziennikarskie,

informatyczne.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.nowehoryzonty.dejm.pl

 

LEPSZA SZKOŁA

Kolejny rok szkoła współpracuje z GWO w programie Lepsza Szkoła, którego celem jest monitorowanie postępów uczniów w zakresie wiedzy

i umiejętności.

 Nauczyciele mają możliwość porównywania wyników między równoległymi klasami, województwem, Polską.

Program realizują nauczyciele: j. polskiego, historii, wos, matematyki.

Małgorzata Kowalczyk

 

 „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Miłomłynie przystąpili jesienią 2010 roku do programu - kursu o nazwie Akademia Uczniowska. Program Akademia Uczniowska w kraju rozpoczął się w 2009 i trwać

będzie do 2014 roku. Obejmie ponad 37 000 uczniów z 300 gimnazjów z pięciu województw. Wezmą w nim udział trzy kolejne roczniki uczniów podczas ich trzyletniego pobytu w gimnazjum.

Głównym celem Akademii Uczniowskiej jest pogłębienie wiedzy i umiejętności gimnazjalistów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, poprzez realizację ciekawych doświadczeń oraz projektów

wzajemnego nauczania.

Wszystkie zajęcia prowadzone  w ramach Akademii Uczniowskiej związane są z podstawą programową z biologii, chemii, fizyki bądź matematyki.

W trakcie programu staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak uczyć młodzież o poznaniu naukowym. Szukamy skutecznych metod, gromadzimy doświadczenia. Nauczyciele uczestniczą w kursie internetowym: „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie”. W trakcie kursu nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne - Szkolne Koła Naukowe (SKN) oraz wykorzystują poznane metody podczas zajęć lekcyjnych.

Do udziału w Szkolnych Kołach Naukowych zapraszani są wszyscy uczniowie niezależnie od zdolności, płci oraz poziomu edukacyjnego. Gimnazjaliści pracują w 12 - 15 - osobowych grupach. Każdy gimnazjalista bierze udział w dwóch SKN z różnych przedmiotów, przygotowując i prowadząc eksperymenty oraz obserwacje, zajęcia z pytaniem problemowym, a także tworząc gry edukacyjne.

W trakcie zajęć Szkolnych Kół Naukowych uczniowie samodzielnie formułują pytania badawcze, hipotezy, planują i przeprowadzają eksperymenty, których celem jest weryfikacja hipotezy, pogłębiają rozumienie pojęć kluczowych dla danego przedmiotu, prowadzą wzajemne nauczanie, tworzą gry edukacyjne. Uczniowie wcielają się w role nauczyciela, przygotowując karty pracy i prowadząc zajęcia dla kolegów i koleżanek oparte na technikach eksperymentalnych.                                                                                                      

Program Akademia Uczniowska jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.  W chwili obecnej w naszym gimnazjum do programu AU włączeni są uczniowie  klas II i III, a opiekunaką grupy jest Małgorzata Joniec. Nad stroną administracyjną czuwa pani Dorota Wawrowska.

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie
  ul. Pasłęcka 15
  14 - 140 Miłomłyn
 • 89 647 30 15
  fax: 89 647 30 15

Galeria zdjęć