Nawigacja

Dokumenty szkolne

"Szczęśliwy numerek"

Decyzją dyrektora obowiązuje od dn. 2.11.2016r.

REGULAMIN PROGRAMU „SZCZĘŚLIWY NUMEREK”

Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie

 

 1. Każdego dnia przed zajęciami dwóch wyznaczonych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w obecności nauczyciela świetlicy będzie losowało numer od 1-28. Protokoły losowania będą przechowywane przez nauczyciela wraz z numerami losów.
 2. Wylosowany numer będzie wywieszany na tablicy Samorządu Uczniowskiego i w pokoju nauczycielskim.
 3. Los z numerem wylosowanym jest odkładany do wyczerpania numerów.
 4. Uczniowie, którzy mają w dzienniku numer porządkowy zgodny z wylosowaną liczbą są w tym dniu:
 • zwolnieni z odpytywania (łącznie z materiałem powtórzeniowym),
 • zwolnieni z prac pisemnych niezapowiedzianych,
 • mogą być nieprzygotowani do zajęć w zakresie: brak stroju na wychowanie fizyczne, brak podręczników, zeszytu,  zeszytu  ćwiczeń.
 1. Uczeń może zrezygnować z przywilejów „Szczęśliwego numerka”.
 2. Uczeń, który w dniu wylosowania ma ujemny bilans punktów za zachowanie, traci prawo do przywilejów „Szczęśliwego numerka”.
 3. Program „Szczęśliwy numerek” może zostać zawieszony przez dyrektora szkoły.
 4. Program może być odwołany przez dyrektora po konsultacji z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego.
 5. Program „Szczęśliwy numerek” jest ustalony na ograniczony okres czasu wyznaczony zarządzeniem dyrektora szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Ziemi Mazurskiej w Miłomłynie
  ul. Pasłęcka 15
  14 - 140 Miłomłyn
 • 89 647 30 15
  fax: 89 647 30 15

Galeria zdjęć