Nawigacja

Projekt "Gimnazjum ..."

zajęcia radiowo-teatralne

 

CELE ZAJĘĆ

Celem zajęć radiowo-teatralnych jest kształtowanie osobowości uczniów, wzbogacenie wiedzy, przygotowanie do wyboru własnej drogi.

Cele operacyjne to głównie zapoznanie się z elementarnymi wiadomościami o dziejach teatru, sztuce interpretacji aktorskiej.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania teatrem i zawodami z nim związanymi. Uczą się poprawnej dykcji i sposobów na przezwyciężenie tremy.

 

TERMIN ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w

  • poniedziałki w godz. 14:30 - 16:00 - I grupa
  • czwartki w godz. 14:30 - 16:00 - II grupa

 

PROWADZĄCY

Zajęcia w I grupie prowadzi Małgorzata Kowalczyk, w II grupie Dorota Wawrowska.

 

UCZESTNICY

 

2013/2014

Monika Cacan
—Klaudia Czermińska
—Karolina Bujalska
—Karolina Szwarczak
—Jan Zawadzki
—Aleksandra Brudzińska
—Wiktoria Brudzińska
Wiktoria Jarzynka
Marcin Bark
Patrycja Legęza
Szymon Grądziel
Natalia Jakubczyk
 
       2014/2015
 
—Patrycja Legęza
—Dawid Czarzasty
—Miłosz Szymański
—Natalia Jakubczyk
Szymon Grądziel
—Krzysztof Cięszczyk
—Mateusz Kurowski
—Patryk Chachuła
—Sylwia Gajdemska
—Dawid Głąb
 
GALERIA