Nawigacja

Projekt "Gimnazjum ..."

zajęcia przyrodniczo-ekologiczne

 

CELE ZAJĘĆ

Celem zajęć jest uwrażliwienie młodych ludzi na problemy środowiska. Uczniowie prowadzą badania, obserwacje gleby, wody, powietrza. Poznają biocenozę łąki, lasu i jeziora. Prowadzą obserwacje meteorologiczne.

Zajęcia są prowadzone nie tylko w szkole, ale też w terenie. Organizowane są również wycieczki dydaktyczne, dzięki którym uczniowie zwiedzili już arboretum w Kudypach, zamek w Olsztynie, uczestniczyli w seansie olsztyńskiego planetarium i obejrzeli oczyszczalnię ścieków.

 

TERMIN ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 15:00 - 16:30.

 

PROWADZĄCY

Zajęcia prowadzą Elżbieta Malinowska i Teresa Biegańska.

 

UCZESTNICY

2013/2014

—Karol Kowalczyk
—Joanna Myślińska
—Anna Żebrowska
—Mateusz Sawka 
—Weronika Sawka
—Sylwia Gajdemska
—Patryk Chachuła
—Mateusz Łuniewski
 
       2014/2015
—Damian Homenda
—Adam Olkowski
—Weronika Sawka
—Anna Żebrowska
—Katarzyna Myślińska
—Alicja Żaczek
—Krzysztof Liszewski
—Patryk Jaskółowski
 
GALERIA